Pompy CO i CWU

Jesteś tutaj

Pompy CO i CWU

W ofercie mamy marki:

  • Grundfos
  • Wilo
  • Halm
  • Leszczyńska Fabryka Pomp

Oferta wg producentów:

Keller:

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej KELLER GDP Pompa cyrkulacyjna wody pitnej KELLER GDP
Pompa elektroniczna obiegowa do c.o. KELLER PRO EKO Pompa elektroniczna obiegowa do c.o. KELLER PRO EKO
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. KELLER CP 15-1.5 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. KELLER CP 15-1.5

WILO:

Produkty pompowe Wilo dla ogrzewnictwa Produkty pompowe Wilo dla ogrzewnictwa
Pompa Wilo-Yonos PICO-D Pompa Wilo-Yonos PICO-D
Pompa Wilo-Yonos PICO Pompa Wilo-Yonos PICO
Pompa Wilo-Yonos MAXO-D Pompa Wilo-Yonos MAXO-D
Pompa Wilo-Yonos MAXO Pompa Wilo-Yonos MAXO
Pompa Wilo-Yonos ECO...-BMS Pompa Wilo-Yonos ECO...-BMS
Pompa Wilo-VeroTwin-DPL Pompa Wilo-VeroTwin-DPL
Pompa Wilo-VeroTwin-DP-E Pompa Wilo-VeroTwin-DP-E
Pompa Wilo-VeroNorm NPG Pompa Wilo-VeroNorm NPG
Pompa Wilo-VeroLine-IP-Z Pompa Wilo-VeroLine-IP-Z
Pompa Wilo-VeroLine-IPL Pompa Wilo-VeroLine-IPL
Pompa Wilo-VeroLine-IPH-W Pompa Wilo-VeroLine-IPH-W
Pompa Wilo-VeroLine-IPH-O Pompa Wilo-VeroLine-IPH-O
Pompa Wilo-VeroLine-IP-E Pompa Wilo-VeroLine-IP-E
Pompa Wilo-Stratos-ZD Pompa Wilo-Stratos-ZD
Pompa Wilo-Stratos-D Pompa Wilo-Stratos-D
Pompa Wilo-Stratos PICO Pompa Wilo-Stratos PICO
Pompa Wilo-Stratos GIGA-D Pompa Wilo-Stratos GIGA-D
Pompa Wilo-Stratos GIGA B Pompa Wilo-Stratos GIGA B
Pompa Wilo-Stratos GIGA Pompa Wilo-Stratos GIGA
Pompa Wilo-Stratos Pompa Wilo-Stratos
Układ wielopompowy Wilo-SiFlux Układ wielopompowy Wilo-SiFlux
Pompa Wilo-SCP Pompa Wilo-SCP
Pompa Wilo-CronoTwin-DL-E Pompa Wilo-CronoTwin-DL-E
Pompa Wilo-CronoTwin-DL Pompa Wilo-CronoTwin-DL
Pompa Wilo-CronoNorm-NLG Pompa Wilo-CronoNorm-NLG
Pompa Wilo-CronoNorm-NL Pompa Wilo-CronoNorm-NL
Pompa Wilo-CronoLine-IL-E Pompa Wilo-CronoLine-IL-E
Pompa Wilo-CronoLine-IL Pompa Wilo-CronoLine-IL
Pompa Wilo-CronoBloc-BL-E Pompa Wilo-CronoBloc-BL-E
Pompa Wilo-CronoBloc-BL Pompa Wilo-CronoBloc-BL
Pompa Wilo-Yonos MAXO Pompa Wilo-Yonos MAXO
Pompa Wilo-Yonos MAXO-D Pompa Wilo-Yonos MAXO-D
Pompa Wilo-VeroTwin-DP-E Pompa Wilo-VeroTwin-DP-E
Pompa Wilo-VeroLine-IP-E Pompa Wilo-VeroLine-IP-E
Pompa Wilo-Stratos-D Pompa Wilo-Stratos-D
Pompa Wilo-Stratos GIGA Pompa Wilo-Stratos GIGA
Pompa Wilo-CronoTwin-DL-E Pompa Wilo-CronoTwin-DL-E
Pompa Wilo-CronoLine-IL-E Pompa Wilo-CronoLine-IL-E
Pompa Wilo-CronoBloc-BL-E Pompa Wilo-CronoBloc-BL-E
Pompa Wilo Stratos Z Pompa Wilo Stratos Z
Pompa Wilo-Yonos PICO Pompa Wilo-Yonos PICO
Pompa Wilo-Yonos MAXO Pompa Wilo-Yonos MAXO
Pompa Wilo-Stratos PICO Pompa Wilo-Stratos PICO
Pompa Wilo-Stratos Pompa Wilo-Stratos
Pompa bezdławnicowa Wilo-Yonos MAXO Pompa bezdławnicowa Wilo-Yonos MAXO

GRUNDFOS:

TPE2, TPE3 Pionowe elektroniczne pompy dławnicowe TPE2, TPE3 Pionowe elektroniczne pompy dławnicowe
MAGNA3 - Małe, średnie i duże pompy obiegowe i cyrkulacyjne wyposażone w urządzenia do komunikacji MAGNA3 - Małe, średnie i duże pompy obiegowe i cyrkulacyjne wyposażone w urządzenia do komunikacji
Pompy UPS Solar do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych Pompy UPS Solar do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych
UPS do średnich i dużych instalacji ciepłowniczych UPS do średnich i dużych instalacji ciepłowniczych
UPS do małych instalacji ciepłowniczych UPS do małych instalacji ciepłowniczych
COMFORT UP -typoszereg pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych do układów recyrkulacji ciepłej wody użytkowej COMFORT UP -typoszereg pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych do układów recyrkulacji ciepłej wody użytkowej
ALPHA3 -pompa obiegowa przeznaczona do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. ALPHA3 -pompa obiegowa przeznaczona do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.
ALPHA2 L (N) - pompy do cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wielorodzinnych ALPHA2 L (N) - pompy do cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wielorodzinnych
ALPHA2 - pompa obiegowa i cyrkulacyjna do instalacji ogrzewania i ciepłej wody ALPHA2 - pompa obiegowa i cyrkulacyjna do instalacji ogrzewania i ciepłej wody

 

Leszczyńska Fabryka Pomp:

Pompy wielostopniowe pionowe standardowe i sterowane elektronicznie - WR, WRe P Pompy wielostopniowe pionowe standardowe i sterowane elektronicznie - WR, WRe P
Pompy liniowe standardowe i sterowane elektronicznie - PT, PTe Pompy liniowe standardowe i sterowane elektronicznie - PT, PTe
Pompy liniowe standardowe - PML, mPML Pompy liniowe standardowe - PML, mPML
Pompy jednostopniowe normowe blokowe i klasyczne standardowe i sterowane elektronicznie - NPB, NPBe, NPK, NPKe Pompy jednostopniowe normowe blokowe i klasyczne standardowe i sterowane elektronicznie - NPB, NPBe, NPK, NPKe
Pompy jednostopniowe standardowe - PJM Pompy jednostopniowe standardowe - PJM
Pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane elektronicznie - POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA Pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane elektronicznie - POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA
Pompa cyrkulacyjna standardowa - 15PWr14C Pompa cyrkulacyjna standardowa - 15PWr14C
Pompa cyrkulacyjna sterowana elektronicznie - ERGA Pompa cyrkulacyjna sterowana elektronicznie - ERGA
Pompy cyrkulacyjne do wody pitnej - PCOw Pompy cyrkulacyjne do wody pitnej - PCOw
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie – POe MEGA i POe MEGA1 Pompy obiegowe sterowane elektronicznie – POe MEGA i POe MEGA1
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - ePCO Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - ePCO
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - SPRINTA Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - SPRINTA
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - ePOr Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - ePOr
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - EXPERIA Pompy obiegowe sterowane elektronicznie - EXPERIA