Vitocell 120-E – podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu wody użytkowej

Vitocell 120-E – podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu wody użytkowej

Do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu wody użytkowej z wymiennikiem Vitotrans 353, w połączeniu z pompami ciepła. Z zamontowanym urządzeniem do 2 oddzielnych stref magazynowania (strefa wody użytkowej ok. 350 litrów, strefa obiegu grzewczego ok. 250 litrów), lanca ładująca i inne urządzenia uwarstwiające. Wykonanie wg normy DIN 4753.

Zalety

  • Bezpieczny i niezawodny podgrzewacz buforowy wody grzewczej do łączenia z pompami ciepła
  • Idealny do pomp ciepła o mocy do 17,2 kW
  • 2 strefy magazynowania: Moduł świeżej wody Vitotrans 353 i obieg grzewczy
  • Higieniczny podgrzew ciepłej wody użytkowej wykorzystujący zasadę działania podgrzewacza przepływowego za pomocą modułu świeżej wody Vitotrans 353, typ PZS/PZM (wchodzi w zakres dostawy)
  • Proste podłączanie 2. wytwornicy ciepła
  • Opcjonalne doposażenie w grzałkę elektryczną (wyposażenie dodatkowe)
  • Niewielkie straty ciepła dzięki wysokowydajnej, okalającej izolacji cieplnej

Klasa efektywności energetycznej:
Vitocell 120-E typ SVW, 600 litrów: B

 

Przekrój produktu – zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 140-E

 

 

 

 
 
 

 

Vitocell 120-E