Systemy odprowadzania spalin TWIN

Systemy odprowadzania spalin TWIN

Systemy odprowadzania spalin TWIN Jeremias Vitoset

Kotły gazowe: ∅ 60/100 mm ∅ 60 mm Kotły gazowe i olejowe: ∅ 80/125 mm ∅ 80 mm ∅ 100/150 mm ∅ 100 mm

Zakres zastosowania

Kotły grzewcze firmy Viessmann z zamkniętą komorą spalania charakteryzuje wysoka sprawność, stosunkowo niska temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie z króćca spalin. Dlatego też układy odprowadzenia spalin współpracujące z tego typu kotłami, narażone są na ciągłe działanie kondensatu oraz nadciśnienia dochodzące do 200 Pa. Konstrukcja systemu spalinowo–powietrznego TWIN Jeremias gwarantuje jednoczesne bezpieczne wyprowadzanie spalin na zewnątrz budynku i doprowadzanie świeżego powietrza do spalania.

Rozwiązanie to umożliwia pracę kotłów grzewczych z zamkniętą komorą spalania, niezależną od powietrza pomieszczenia w którym są zlokalizowane, dzięki czemu można instalować je w niewielkich gabarytowo pomieszczeniach.

Budowa i zasada działania

System spalinowo-powietrzny TWIN Jeremias zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Obudowa standardowo malowana jest proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Kanałem powietrznym, jaki tworzą mię- dzy sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do spalania. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 200°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Wszystkie spawy wzdłużne systemu wykonane są plazmowo w osłonie gazów formujących lub laserowo. System dostępny jest w typoszeregu średnic 60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm.

Zakres zastosowania: jako indywidualny komin koncentryczny spalinowo–powietrzny lub kanał przyłączeniowy w zbiorczych układach odprowadzania spalin. Przeznaczony jest do pracy z kotłami grzewczymi firmy Viessmann z zamkniętą komorą spalania w nadciśnieniu do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczającej 200°C, w trybie mokrym. Połączenia między elementami systemu wykonane są jako wtykowe (mufa/zyka). Należy pamiętać o umieszczeniu w każdym połączeniu muflowym rury spalinowej uszczelki – prawidłowo zamontowana uszczelka gwarantuje szczelność systemu.

Przegląd zalet:

  • Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość komponentów systemowych
  • Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
  • Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali odpornej na korozję.
  • Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo, z uformowanym złączem kielichowym.
  • Korzystne warunki przepływu i niskie opory przepływu.