Systemy odprowadzania spalin SPS-J

Systemy odprowadzania
spalin SPS-J

Zastosowania: kotły:

SPS-J 60/100
SP-J 60
 Kotły gazowe
i olejowe:
SPS-J 80/125
SP-J 80
SPS-J 100/150
SP-J 100

Zakres zastosowania

Kotły grzewcze firmy Viessmann z zamknię-
tą komorą spalania charakteryzuje wysoka
sprawność, stosunkowo niska temperatura
spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie
z króćca spalin. Dlatego też układy odprowadzenia
spalin współpracujące z tego typu
kotłami, narażone są na ciągłe działanie kondensatu
oraz nadciśnienia dochodzące do 200
Pa. Konstrukcja systemu spalinowo–powietrznego
SPS-J gwarantuje jednoczesne bezpieczne
wyprowadzanie spalin na zewnątrz
budynku i doprowadzanie świeżego powietrza
do spalania. Rozwiązanie to umożliwia pracę
kotłów grzewczych z zamkniętą komorą spalania,
niezależną od powietrza pomieszczenia w
którym są zlokalizowane, dzięki czemu można
instalować je w niewielkich gabarytowo
pomieszczeniach.

Budowa i zasada działania
System spalinowo-powietrzny SPS-J zbudowany
jest z dwóch współosiowych rur,
zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury
spalinowej. Obudowa standardowo malowana
jest proszkowo w kolorze białym RAL 9016.
Kanałem powietrznym, jaki tworzą mię-
dzy sobą rura spalinowa i osłonowa jest
dostarczane świeże powietrze do spalania.
Szczelność części spalinowej w zakresie
nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do
200°C gwarantuje połączenie kielichowe
z wewnętrzną uszczelką. Wszystkie spawy
wzdłużne systemu wykonane są plazmowo
w osłonie gazów formujących lub laserowo.
System dostępny jest w typoszeregu średnic
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm.
Zakres zastosowania: jako indywidualny komin
koncentryczny spalinowo–powietrzny lub
kanał przyłączeniowy w zbiorczych układach
odprowadzania spalin. Przeznaczony jest do
pracy z kotłami grzewczymi firmy Viessmann
z zamkniętą komorą spalania w nadciśnieniu
do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczającej
200°C, w trybie mokrym.
Połączenia między elementami systemu wykonane
są jako wtykowe (mufa/zyka). Należy
pamiętać o umieszczeniu w każdym połączeniu
muflowym rury spalinowej uszczelki – prawidłowo
zamontowana uszczelka gwarantuje
szczelność systemu.

Przegląd zalet:

  •  Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość komponentów systemowych
  •  Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
  •  Wysoka trwałość dzięki specjalnej staliodpornej na korozję.
  •  Poszczególne elementy konstrukcyjne spawaneplazmowo, z uformowanym złączem kielichowym.
  •  Korzystne warunki przepływu i niskie opory przepływu