Pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane elektronicznie - POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne sterowane elektronicznie - 
POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA
Pompy POe MEGA, POe MEGA1 i PWe MEGA przeznaczone są do średnich i dużych instalacji centralnego ogrzewania,przemysłowych instalacji cieplnych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji automatyki budynków . Pompy mogą być stosowane do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawierających ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, nie zawierających olejów minerlanych.