Pompy liniowe standardowe i sterowane elektronicznie - PT, PTe

Pompy liniowe standardowe i sterowane elektronicznie - PT, PTe
Pompy PT i PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140`C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach wodociągowych, przemysłowych i ciepłej wody użytkowej.