Pompa Wilo-VeroNorm NPG

Budowa
Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa montowana na płycie podstawy
Zastosowanie
Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczychZaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, nawadnianie, technika budynków, ogólne zastosowania przemysłowe, elektrownie itp.
Cechy szczególne/zalety produktu
Zastosowanie w temperaturach do 140°CWersja Back‐Pull‐OutUzupełnienie palety produktów wg DIN EN 733
Dane techniczne
Wskaźnik MEI ≥ 0,4
Zakres dostawy
PompaInstrukcja montażu i obsługi
Materiały
Korpus pompy: EN‐GJL‐250Wirnik: EN‐GJL‐250Wał: zależnie od typu X30Cr13
Opis/budowa
Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej, ze sprzęgłem, ochroną sprzęgła, silnikiem i płytą podstawySprzęgło demontowalneUszczelnienie mechaniczne lub dławnicowe
Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojektu)
Wskaźnik MEI ≥ 0,4Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą sprawność wynosi MEI ≥ 0,70Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje wydajność pompy do systemu.Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie internetowej www.europump.org/efficiencychartsPompy o poborze mocy > 150 kW lub przepływie QBEP < 6 m3/h nie są objęte zakresem obowiązywania dyrektywy w sprawie ekoprojektu w części dotyczącej pomp wody. Dlatego nie jest podany wskaźnik minimalnej energochłonności.