Opieka gwarancyjna, pogwarancyjna i serwis produktów kupowanych u nas

Zmodernizowany sklep grzewcza24.pl umożliwia Państwu dokonywanie zakupów artykułów sanitarno-instalacyjnych w naszej sieci hurtowni Aqua- Hurtownie Sanitarne. Dla Państwa wygody oddajemy do użytku sklep nad którym czuwa zespół specjalistów mogących odpowiedzieć Państwu na szczegółowe pytania dotyczące oferowanych produktów.

Produkty mają także pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zakupione produkty są objęte serwisem w naszej sieci handlowej. Wystarczy przekazać niesprawny produkt i wypełnić formularz reklamacyjny. W zależności od stopnia uszkodzenia produktu, są one naprawiane w naszym warsztacie serwisowym lub przekazywane producentom. 
 

Po upływie okresu gwarancji mogą nadal naprawić Państwo w naszej sieci handlowej zakupione u nas produkty. Nasze punkty serwisowe przyjmują do napraw pogwarancyjnych, przeglądów i remontów produkty takie jak pompy, sprężarki tłokowe etc. Sieć punktów serwisowych i punktów zdawczo- odbiorczych niesprawnych urządzeń i produktów podana jest poniżej:
 

Wraz z przekazywanym produktem prosimy wypełnić protokół zdawczo- odbiorczy: (dostępny na www.odex.pl)

URUCHOMIENIA I SERWIS

Dokonujemy uruchomień następujących typów filtrów:
- odżelaziaczy
- odmanganiaczy
- zmiękczaczy
- urządzeń współpracujących.
Zabezpieczamy serwis urządzeń do uzdatniania wody (na podstawie zawartej umowy).

Już od 1981 roku pracownicy serwisu naszej firmy pomagają Państwu w remontach pomp i agregatów pompowych. Ponad 30-letnie doświadczenie i dziesiątki tysięcy wykonanych napraw pomp są dobra rekomendacją kompetencji i umiejętności  kadry „AQUA - Grupa SBS”.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi warsztatami naprawczymi. Zaufało nam wiele największych producentów pomp na świecie, powierzając nam prowadzenie swych punktów serwisowych. Firma zewnętrzna obsługuje naprawy pomp na nasze zlecenie.

Wysyłka i realizacja zamówień

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt dostawy podany jest w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego. Koszt dostawy danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.

W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony nadawcy z powodu:

  • a) podania błędnych danych adresowych przez Klienta,
  • b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  • c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.

[*] Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkim kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru do nadawcy i jego ponownego wysłania do Klienta.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą.

W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.