Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 DN25 - z przyłączami do zamontowania pompy obiegowej 180 mm i wyposażona w 3-drogowy zawór mieszający

Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 

Grupa pompowa PrimoTherm stanowi gotowy fabrycznie, sprawdzony pod kątem szczelności, zespół ułatwiający połączenie kotła z instalacją c. o. W skład grupy wchodzą: przygotowane przyłącza do zamontowania pompy obiegowej, zawory kulowe z termometrami w pokrętłach, zawór odcinający umożliwiający wymontowanie i konserwację pompy obiegowej bez konieczności spuszczania medium z instalacji. Całość umieszczona jest w izolacji. Dzięki modułowej budowie możliwa jest zamiana stronami zasilania i powrotu. Grupa posiada 3-drogowy zawór mieszający z bypassem zapewniającym minimalny przepływ przez pompę.

Uwaga: bez siłownika

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1, DN25, pompa Grundfos Alpha 2

Grafika przedstawia inny produkt